ABOUT TAEKWANGcompany

Tầm nhìn & Giá trị cốt lõi của TKG

Triết lý kinh doanh

Chúng tôi đóng góp vào hạnh phúc bền vững của nhân loại bằng cách mang lại lợi ích cho con người & xã hội

We contributes to sustainable happiness of mankind,
benefitting
the humanity & society

Là một công ty tạo ra giá trị cho khách hàng, Taekwang coi trọng thế giới và con người. Mục tiêu cuối cùng là đóng góp vào sự phát triển hài hòa giữa con người và môi trường trong tương lai bằng việc tạo ra các giá trị mới thông qua niềm tin vững chắc, tư duy sáng tạo và việc không ngừng đổi mới.

VISION – Tầm nhìn

We Make Reliable Everyday Life for a Better Future

Chúng tôi tạo ra một cuộc sống đáng tin cậy cho một tương lai tốt đẹp hơn
TKGVISION

To Customer
/Society

To Shareholder
/Employee

Đối với khách hàng / xã hội
  • Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng các mong đợi của khách hàng và xây dựng niềm tin với họ bằng chất lượng sản phẩm tốt nhất. Niềm tin là nền tảng của Taekwang.
  • Chúng tôi luôn nghĩ về một tương lai bền vững cho xã hội và môi trường. Taekwang đề cao tính bền vững
Đối với cổ đông / Nhân viên
  • Chúng tôi đem lại lợi nhuận ổn định cho các cổ đông bằng cách nâng cao giá trị thị trường của công ty. Taekwang luôn quản lý sự phát triển trong tương lai.
  • Chúng tôi hướng đến một văn hóa doanh nghiệp coi trọng sự phát triển của nhân viên. Nhân tài là trụ cột của Taekwang.